29 اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی معرفی شده است. از اهداف تشکیل موزه ،‌حراست از میراث فرهنگی است. از این رو ارتباطی عمیق و تنگاتنگ بین موزه و میراث فرهنگی وجود دارد.

میراث فرهنگی، نشان از هویت و غرور ملی و باعث تداوم و غنی سازی  فرهنگ یک کشور است که حفظ آن وظیفه ای همگانی و همیشگی است. آموزش همگانی برای حفظ میراث فرهنگی از راه رسانه ها و مطبوعات، و بالا بردن فرهنگ نگهداری از آثار باستانی از عوامل مهم حفاظت از میراث فرهنگی است.

میراث فرهنگی رد پای انسان در طول تاریخ است که حامل پیامی انسانی است،  پیامی از چگونگی زندگی، تلاش و نبرد انسان برای زنده ماندن و غلبه بر طبیعت، برای رفع نیاز خود و استفاده درست از آن چه در دسترس بوده است. این تلاش ها به صورت تجربیات راهگشا در تکوین و تکامل تمدن های بشری نقش اساسی داشته است.

روزجهانی موزه و میراث فرهنگی

 

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

 

روز جهانی موزهو میراث فرهنگی

موزه‌ها، خانه‌های کوچک فرهنگ، تاریخ و میراث فرهنگی هر شهر و کشوری هستند. بازدید از موزه‌ها می‌تواند مینیاتور کوچکی برای یک سفر فرهنگی باشد. در سراسر جهان هر ساله روزی برای این مکان در تقویم وجود دارد. داستان چگونگی انتخاب این روز را شنیده‌اید؟

شورای بین المللی موزه(ICOM)، از سال 1977 هرساله 19 می، را به روز موزه و میراث فرهنگی اختصاص داده است. شورای بین المللی موزه در واقع سازمانی حرفه‌ای و غیردولتی است و زیر نظر یونسکو فعالیت می‌کند. این سازمان در سال 1946 تشکیل شد. امروزه  بیش از 35000 عضو از 135 کشور جهان در آن فعال هستند. مکان این سازمان در پاریس است اما در ایران نیز سازمانی تحت عنوان کمیته ملی ایکوم ایران، در راستای اهداف این سازمان فعالیت می‌کند. این سازمان هر ساله شعاری را برای این روز مشخص می‌کند شعار جهانی موزه ها در سال۲۰۲۰ ، موزه ها برای برابری: تنوع و فراگیری انتخاب شده است.

روز جهانی موزه و میاث فرهنگی