header

کوشک احمد شاهی تهران، عمارتی با شکوه

توضیحات

یکی از عمارت های زیبای شهر تهران که در مجموعه کاخ نیاوران قرار دارد، کوشک احمد شاهی است. وسعت این باغ در حدود 11 هکتار می باشد که در شمال تهران و در منطقه نیاوران قرار گرفته است. ساخت این بنا در زمان فتحعلی شاه قاجار بوده است و در زمان های بعد از آن تغییراتی نه چندان گسترده در راستای ترمیم ان صورت گرفته است. بیشتر بنا های مجموعه فرهنگی کاخ نیاوران مربوط به دو دوره قاجار و پهلوی می باشد.

با توجه به خوش اب و هوا بودن این منطقه شاهان قاجار و پهلوی برای گذراندن وقت و لذت از آب و هوا به این کاخ را انتخاب می کردند. ییلاقی که در منطقه نیاوران قرار دارد از جمله بهترین مناطق برای گذران وقت می باشد. این باغ در ابتدا با وسعتی بسیار کوچکتر از حالت امروز خود در نزدیکی روستای گردهبه قرار دارد. اما به مرور زمان به وسعت آن اضافه گردیده و به حالت امروزی خود درآمده است. نام نیاوران از نیزاری که در اطراف این باغ قرار دارد گرفته شده است.

باغ نیاوران دارای سه ساختمان اصلی می باشد که عبارتند از کاخ اصلی، کاخ صاحبقرانیه و کوشک زیبای احمد شاهی. هر کدام از عمارت ها دارای شکوه و عظمتی خاص می باشند که در زمان شاه های مختلف قاجار ساخته شده است. کاخ اصلی در زمان محمد رضا شاه پهلوی ساخته شده است. کاخ صاحبقرانیه در زمان ناصر الدین شاه قاجار ساخته شد. کوشک احمد شاهی نیز در زمان محمد شاه قاجار ساخته شد که از جمله زیبا ترین عمارت های این مجموعه می باشد.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های تهران روی نقشه