plane car building loader animation

جاهای دیدنی اصفهان

divider image
اصفهان، میدان نقش جهان، بازار قیصریه

یکی از زیباترین بخش های بازار بزرگ اصفهان بازار قیصریه است که از میدان امام شروع شده و به میدان عتیق منتهی می گردد و یادگاری از عهد صفوی است

اصفهان، خیابان کمال اسماعیل

پل چوبی یا پل جویی یکی از پل های معروف زاینده رود است که ما بین دو پل خواجو و الله وردی خان قرار گرفته است. این پل به دستور شاه عباس دوم و در دوره صفوی ساخته شده است.

اصفهان، انتهای خیابان کمال اسماعیل، میدان خواجو

پل خواجو یکی از زیباترنی پل های موجود بر روی رودخانه زاینده رود است که در دوره تیموری پایه گذاری شده است اما شکل کنونی آن در دوران شاه عباس صفوی ساخته شده است.

اصفهان، خیابان سلمان فارسی

پل شهرستان قدیمی ترین پل ساخته شده بر روی زاینده رود است که در 4 کیلومتری شرق اصفهان و در منطقه جی قرار گرفته است.

اصفهان، بین پل فلزی و پل وحید، خیابان مطهری

پل مارنان غربی ترین پل باستانی موجود بر روی رودخانه زاینده رود است. این پل از دوره صفوی به یادگار مانده است اما اطلاعی از تاریخ ساخت دقیق آن در دست نیست.

اصفهان، خیابان استانداری، دانشکده هنر اصفهان

توحیدخانه یکی از بناهای تاریخی به یادگار مانده از عهد صفوی است که در حاشیه میدان نقش جهان قرار گرفته است. این بنای تاریخی هم اکنون در محدوده دانشکده هنر اصفهان قرار گرفته است.

اصفهان، میدان امام حسین(ع)، خیابان استانداری

کاخ چهلستون که در میان باغ وسیع چهلستون قرار گرفته است یکی از زیباترین بناهای به یادگار مانده از عهد صفوی است که در زمان شاه عباس اول پایه گذاری شده است.

اصفهان ،خیابان سپه، خیابان حکیم، کوچه هفتم يا کوچه باغ قلندرها

حمام جارچی باشی یکی از حمام های قدیمی شهر اصفهان است که در دوران صفوی ساخته شده است. این حمام تاریخی هم اکنون به عنوان یک رستوران سنتی مورد استفاده قرار می گیرد.

اصفهان، خیابان عبدالرازق، کوچه شیخ بهائی

حمام شیخ بهایی یکی از بناهای عهد صفوی است که در زمان شاه عباس کبیر ساخته شده است. ساخت این حمام را به شیخ بهایی نسبت می دهند. سیستم گرمایشی این حمام یکی از رازآلودترین بخش های حمام است.

خيابان مسجد سيد، روبروي خيابان طيب، خيابان آيت الله بيد آبادي

حمام علی قلی آقا یکی از حمام های تاریخی اصفهان است که در اواخر دوران صفوی ساخته شده است. این حمام تاریخی پس از مرمت به عنوان موزه مردم شناسی اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته است.