plane car building loader animation

جاهای دیدنی اصفهان

divider image
اصفهان، خیابان استانداری

موزه تاریخ طبیعی اصفهان یکی از موزه های جذاب این شهر تاریخی است که در سال 1367 در یکی از بناهای تاریخی شهر اصفهان که از دوره تیموریان به یادگار مانده است تاسیس شده است.

اصفهان، خیابان استانداری، روبروی دانشگاه پردیس

موزه هنرهای تزئینی یکی از موزه های جذاب شهر اصفهان است که در عمارت تاریخی رکیب خانه برپا شده است. عمارت رکیب خانه بنایی متعلق به عهد صفوی است.

اصفهان، خیابان استانداری، جنب موزه هنرهای تزئینی

موزه هنرهای معاصر یکی دیگر از موزه های شهر اصفهان است که در کنار موزه هنرهای تزئینی اصفهان قرار گرفته است. این موزه در بنایی از دوره صفوی برپا شده است.

شهر اصفهان در پارک نوژان و در بلوار الفت قرار گرفته است

آکواریوم اصفهان اولین تونل آکواریومی کشور

استان اصفهان ، خیابان استانداری ، خیابان سعدی

میدان نقش جهان اصفهان، تاریخچه میدان نقش جهان اصفهان و معماران و هنرمندان میدان نقش جهان و میدان امام اصفهان و بنای های اطراف میدان نقش جهان در این مقاله بررسی شده است