header

پیغمبران

توضیحات

یکی از جاذبه های استان سمنان به شمار میرود که دراای اب و هوای خوب دلپذیر و جالب میباشد خود این برنامه را تشکیل داد تا گردشگران زیادی برای گردشگری در این استان اقدان کنند و به گردشگری بپردازند برای گردشگری همین را باید گفت که دارای پوشش گیاهی زیادی است و در این استانه سام و لام هستند که در استان سمنان در جاده دامغان قرار گرفته است و هرساله گردشگرا زیادی به انجا سفر میکنند.

در ابطه با این موقعیت باید گفت در این شرایط اقدامات فراهم شود تا در این محیط گردشگران نهایت استفاده را ببرند .

موقعیت نزدیکترین جاذبه های سمنان روی نقشه