header

پیغمبران

۰ ۱۰۹ ۰ ۰

پیغمبران


---

یکی از جاذبه های استان سمنان به شمار میرود که دراای اب و هوای خوب دلپذیر و جالب میباشد خود این برنامه را تشکیل داد تا گردشگران زیادی برای گردشگری در این استان اقدان کنند و به گردشگری بپردازند برای گردشگری همین را باید گفت که دارای پوشش گیاهی زیادی است و در این استانه سام و لام هستند که در استان سمنان در جاده دامغان قرار گرفته است و هرساله گردشگرا زیادی به انجا سفر میکنند.

در ابطه با این موقعیت باید گفت در این شرایط اقدامات فراهم شود تا در این محیط گردشگران نهایت استفاده را ببرند .این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده