این بنای برزگ مربوط به دوران ایلخانی است و در محلات زاواقان استان سمنان واقع است در بین مزارع و کوچه های اسن اشهرستان قرار گرفته است این بنای با شکوه مربوط به دوران یا قرن دوم هجری میباشد در این بنا که در گذشته کاربرد فراون داشته سر در یا ایوان ان خرای شده و ریخته شده است  ولی هنوز تزیینات ان معلوم و برای گردشگران عزیز هویدا است جنس اصلی مواد ان از گچ و سنگ و کاه و گل است که در گذشته ازجمله مصالح ضروری برای ساخت بنا ها به شمار میرفته است این مسجد اکنون برای بازدید گردشگران اماده شده است