موزه قوچان بعنوان رستوران شهرداری تاسیس شد و در مدتی بعد  به سازمان میراث فرهنگی واگذار شد که فضای آن به صورت موزه مورد استفاده عموم قرار گرفت . در مجموع اشیا و اقلام موزه  به نمایش گذاشته است. همچنین در بخشی از فضای این موزه می توان نمادها و جلوه هایی از موسیقی قوچان کشتی چوخه و مراسم ازدواج عشایر کرد را مشاهده نمود. در این مکان میتوان اشیای قیمتی و موارد مهم را دید و در رابطه با شهر قوچان و از ان لذت برد.