وجود باغ های بکر سیب و مزارع مختلف  فراوان سبب جذب گردشگران به این محیط میشود وجود  انواع گیاهان دارویی و سنتی و  پرندگان مثل شاهین و عقاب در این منطقه و محوطةپیرامون آن سبب جذب گردشگران زیادی که هر ساله به این جاذبه دیدن میکنند شده است .روستا و منطقه تبارك در 20 كیلومتری قوچان قرار دارد و عده ای هم به فروش محصولات خاص روستا مشغول اند و از این طریق گذران میکنند و به زندگی میپردازند.

در این روستا شغل اصلی مردمان ان کشاورزی و دامداری است و در ایام گردشگری به جذب گردشگر میپردازند.