این حمام از جمله آثار اواخر دوره قاجاریه استان خراسان شمالی و شهرستان قوچان است این حمام در دورانی بسیار مورد استقبال مردمان بوده است و در ان استفاده شده است و الان از ان برای دیدن گردشگران استفاده میشد.حمام شازده در شهرستان قوچان، خیابان شهید مطهری، خیابان گوهر شاد قرار دارد.در این جاذبه تاریخی که در شهرستان قوچان قرار دارد به همت سازمان میراث فرهنگی توانسته در جهت بازسازی این بنا کار های را انجام بدهد.

در این جاذبه که اکنون به عنوان جاذبه ملی شناخته میشود و اکنون هرساله گردشگران زیادی از ان دیدن میکنند.