header

معدن فیروزه نیشابور، یکی از مهمترین معادن ایران و جهان

توضیحات

معدن فیروزه نیشابور از مهم ترین معادن فیروزه کشور و حتی در سطح جهانی است و بدلیل کیفیت عالی آن به خصوص انواع عجمی و شجری، شهرت و آوازه خاصی دارد. کوه های منطقه ی معدن فیروزه از آهک های نومولیت دار همراه با اسلیت و ماسه سنگ بوجود آمده است که این رسوبات شامل ذخایر متعدد گچ و نمک می باشد. نمونه هایی  از سنگ طبیعی فیروزه که در موزه ی لندن، سازمان زمین شناسی تهران و مشهد به نمایش گذاشته شده خود بیانگر ارزشمندی این سنگ گرانبهاست.

این معدن نیز می تواند نزدیک به 8 هزار تن فیروزه ذخیره کند و  مجوز برداشت سالانه چهل تن را داراست. معادن فیروزه نیشابور را به دو گروه خاکی و کوهی تقسیم می کنند که در حال حاضر در بخش کوهی استخراج انجام می شود و معدن کوهی در کوه قرار دارد.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های خراسان رضوی روی نقشه