مجموعه گنجعلی خان کرمان با مساحت 11000 متر مربع  یکی ازبنا های دوران صفویان می باشد وشامل چندین قسمت مختلف میشود.

میدان گنج علی خان:در سال 1005 هجری قمری بنا شده و در وسط این مجموعه قرار دارد وفضای سرسبز وزیبایی را در مرکز مجموعه ایجاد کرده و همچنین در این میدان که در مجاورت بازار بزرگ قرار گرفته می توان بعضی از عناصر شهری را مشاهده کرد

بازار گنج علی خان: در سال 1005 هجری قمری بنا شده و یک بازار سنتی است که دارای معماری دیدنی و جذابی می باشد.در طرف راست این بازار علاوه بر حمام این مجموعه 18 مغازه وجود دارند و در طرف چپ بازار 16 طاق نما طراحی شده  که از معماری های خاص این مجموعه محسوب می شود.در قسمت پایین این طاق نما ها دستفروشان  به دست فروشی مشغولند و روزی خود را به دست می آورند .این بازار دارای 93 متر طول می باشدکه در انتهای آن بازار زرگری وجود دارد .

حمام گنج علی خان: این بنا در سال 1020 هجری قمری با معماری حمام های سنتی ایران ساخته شده و امروزه به عنوان موزه مردم شناسی  کرمان شناخته میشود.ساختمان این حمام هم با معماری خاص و چشم نوازی ساخته شده است و بر سر در این حمام می توان نقاشی هایی از دوران صوفویه را دید . مصرع« کسی نداده نشان در جهان چنین حمام» بر روی کتیبه ای نوشته شده و در این حمام قرار دارد که اگر آن را به حروف ابجد تبدیل کنیم سال ساخت این حمام که 1020 هجری قمری می باشد به دست می آید.

ضرابخانه گنجعلی خان: این بنا در سال 2007 هجری قمری با معماری چهار طاقی ساخته شده. موزه سکه ‌‌‌ امروزه در این ضرابخانه دایر شده که مجموعه از سکه های قدیمی  در آن نگهداری می شود.گچ بری های ضرابخانه به شکل آجر کاذب می باشد.همچنین این بنا دارای گنبدی می باشد که در راس آن کلاه فرنگی وجود دارد که نقش آفتاب گیر را دارد.

مسجد گنجعلی خان: این مسجد در سال 1007 هجری قمری توسط گنجعلی خان بنا شده است.از این مسجد به عنوان نماز خانه مسجد وکاروان سرا استفاده می شده است..

این مجموعه همچنین شامل آب انبار(1021 هجری قمری) ـ مدرسه(1007 هجری قمری) ـ کاروانسرا(1021 هجری قمری) گنجعلی خان هم نیز می باشد.

 مجموعه گنج علی خان در  1347/2/26 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.