در این  موزه حدود 1200 اثر هنری از مشهور ترین هنرمندان جهان جمع آوری شده است . از جمله این هنرمندان آثار سید علی اکبر صنعتی که نیمی از آثار موزه را به خود اختصاص داده است و آثار 83هنرمند معاصر ایرانی و 16 هنرمند خارجی در این موزه قرار دارد . آثار موجود در موزه به سبک وشیوه های گوناگون است . این آثار شامل نقاشی های آبرنگ ،رنگ روغن، سیاه قلم و همچنین تابلوهای موزائیک، سنگ، مجسمه های گچی، مرمری،برنزی وچوبی هنرمندان ایرانی و خارجی است . این موزه بعد از موزه هنرهای معاصر تهران غنی ترین گنجینه هنرهای معاصر ایران وجهان در ایران است .معماری این موزه منحصربه فرد است . بنای آن از خشت و آجر و سقف آن به شیوه معماری سنتی ایران، گنبدی است . سردر این موزه آجر و کاشی معرق فیروزه ای و سیاهرنگ کار شده است پاکار سر در و پایه های آن از سنگ مرمرسفید  ساخته شده است .این موزه حدود 80 سال پیش به دست مردی به نام حاج اکبر صنعتی زاده به عنوان پرورشگاه برای  کودکان یتیم ساحته شده و از آن زمان به مدت 40 سال پرورشگاه بوده است.با مهر و محبت فراوان حاج اکبر بچه های این پرورشگاه  به انسانهایی موفق تبدیل شدند . از جمله این انسانها ی موفق سید علی اکبر صنعتی است که پس از فوت پدر به این پرورشگاه سپرده شد و پس از آشکار شدن استعدادش توسط حاج اکبر مدیر پرورشگاه و فرستادنش به تهران وتعلیم در مدرسه صنایع مستظرفه و فرا گفتن هنر نقاشی یکی از نقاشان و مجسمه سازان نامی دنیا شد . در سال 1356 این محل برای نگهداری آثار سید علی اکبر هنرمند نقاش و مجسمه ساز و آثار سایر هنرمندان ایران و جهان به موزه تبدیل شد . در سال 1382 موزه جهت تعمیر و باز سازی تعطیل و در سال 1385  پس از مرمت گشایش یافت و در همان سال خواهر سهراب سپهری تعدادی از آثار نقاشی و وسایل خصوصی برادرش را به موزه اهدا کرد . بخش اول این موزه به اثار هنرمندان ایرانی و خارجی و نقاشی های سهراب سپهری اختصاص دارد . در بخش دوم این موزه نمایشگاههای دوره ای از هنرمندان استان و ایران در رشته های مختلف بر پا میشود .