حمام وکیل بنای باصفا است که در سال 1280 توسط وکیل الملک ( اسماعیل خان نوری) ساخته و در سال 1369 بازسازی شده و  از معماری دوران زندیه_ قاجار الگو گرفته است.

بنای این حمام از دو قسمت رختکن و گرمخانه تشکیل شده است و سرامیک کاری و کاشیکاری های که دیوار های این حمام را از کف تا سقف پوشانده است چشم را نوازش می کند. در دو قسمت این حمام حوضچه هایی وجود دارد که زیبایی این حمام را چند برابر کرده است.

امروزه از حمام وکیل به عنوان یک چای خانه سنتی استفاده می شود و در آن فالوده کرمانی، چای و انواع نوشیدنی  همراه با شنیدن موسیقی های محلی سرو می شود. در قسمت گرمخانه این حمام نیز می توان غذا های محلی کرمان را  چشید.