از آنجایی که استان کرمان در منطقه ای گرم واقع شده است و آب در این مناطق از اهمیت بالایی برخوردار بوده است ، اهالی این منطقه همواره سعی داشته اند تا با  ابداعات خود بتوانند زندگی بهتری برای خود بسازند.از جمله این ابداعات میتوان به ساخت قنات، حفر کانال در عمق زمین، ساخت آب انبار ها ویخدان ها اشاره کرد که هر کدام از این ها به گونه ای وابسته به دیگری بوده اند .

اهالی شهر کرمان با توجه به ابداعات خودشان قبل از اختراع برق دارای یخچال بوده اند مانند یخدان مویدی که یکی از آثار دوران صفویه نیز می باشدو هر ساله گردشگران جهانی را نیز به خود جلب می کند. در زمان قدیم از این یخدان که بزرگترین یخدان شهر کرمان نیز می باشد  به عنوان محل نگهداری یخ برای ایام تابستان مردم شهر استفاد می کرده اند .

از آنجایی که آب این یخدان از طریق قنات مشهور مویدی تامین می شده است این یخدان را نیز به همین نام نامگذاری کرده اند . 

یخدان مویدیدر تاریخ 1378/8/2 با شماره 2437  در فهرست آثار ملی نیز جای گرفت.