header

روستای اخلمد

۰ ۲۹۱ ۰ ۰

روستای اخلمد


---

در این روستا یک دره وجود دارد که در گذشته با نیرو و تلاش عده ای زیاد به یک مکانی بکر برای کار های همچون کشاورزی و دامداری تبدیل شده است و در این دره افراد میتوانند برای دیدن این باغات و مزارع به انجا بروند این منطقه هر ساله شاهد سیل عظیمی از گردشگران برای بازدید است که در اینجا افراد میتوانند برای فروش و محصولات خود با این روش اقدام نماییند و کار های هود را انجام دهند و زندگی خوبی را در روستا داشته باشند.

 این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

اینترنت

ندارد

پارکینگ

رایگان

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده