header

آبشار آبقد چناران

۰ ۴۰۵ ۰ ۰

ابشار ابقد


---

در این جاذبه میتوان بیان کرد که در یک دره بسیار بلند قرار گرفته است و در های که هرساله سنگ نوردان زیادی برای دیدن ان  میایند و انجا سنگ نوردی میکنند این ابشار دیدنی در فاصله ای اندک از روستای ابقد است و اب و هوای معتدل و خوبی دارد که بسیار خوب برای گردشگران ان منطقه است و از ان لذت میبرند.

در این دره بسیار بلند که توانسته بخ عظیمی از کشاورزی و دامداری منطقه را پوشش دهد یک ابشار در ابتدای ان وجود دارد که به عنوان ابشار ابقد معروف است که به همت ایجاد ان از نظر گردشگری هم توانسته برای انها گامی مهم را رقم بزند .این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

اینترنت

ندارد

پارکینگ

رایگان

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده