می توان گفت خانه ی عظیمیان قدیمی ترین عمارت های  به جا مانده از دوران تیموریان است. این خانه، در خیابان مدرس کوچه ی نقابشک بالا واقع گردیده است. خانه ی عظیمیان در تاریخ هفتم مهر ماه سال 1381 به شماره ی 6426 به ثبت آثار ملی رسیده است.

متاسفانه اجازه ی بازدید از داخل این عمارت به گردشگران داده نمی شود.