در ده روز اول محرم هر سال داخل حسینیه خیمه ای بر روی چهار تیر 13 متری بر پا می شود. و مراسم عزاداری سیدالشهدا در داخل این خیمه انجام می گیرد. چادر حسینیه با خوشنویسی و مضامین کربلایی، نقش شیری با شمشیر در دستش که وام گرفته از پرچم دوران صفویه است و مرثیه هاو اشعار کربلایی به خصوص  ترجیع بند مشهور محتشم کاشانی تزئین گشته. چادر را یزدی های مقیم سبزوار برای نصب در حسینیه حدود یک قرن پیش سفارش دادند و چادر به دست هنرمندان اصفهانی درست شد. تلاش ها برای ثبت چادر این حسینیه نیز در حال انجام است.