سهراب،پسر رستم، یکی از قهرمانان شاهنامه ی فردوسی است که هر ایرانی داستان مرگ غم انگیزش را می داند. آرامگاه سهراب در شهر سبزوار باعث رونق گردشگری و مطالعات تاریخی در این شهر شده است. مردم شهر سبزوار معتقد هستند که جنگ میان ایران و توران (جنگی در آن سهراب به دست رستم کشته شد) در حوالی این شهر رخ داده است. هم چنین مردم بر این باور هستند که آرامگاه سهراب در سبزوار و در مکان فعلی شهر داری سبزوار قرار دارد. در این مکان کلاه خود و زرهی یافت شده که در حال حاضر در موزه ی آستان قدس رضوی است. و شهرداری سبزوار نیز یادبودی در این مکان  ساخته است.  گرچه بسیاری بر این باور هستند که داستان رستم و سهراب در قسمت اساطیری شاهنامه بوده نه تاریخی آن.

در کتاب «عارف دیهیم دار» نوشته ی جیمز داون اهل انگلستان نقل شده است که:

 شاه اسماعیل که علاقه داشت مردم ایران شاهنامه خوان باشند ، از دعوت مردم سبزوار به دیدن نمایش صحنه جنگ رستم و سهراب و خوب و روان بیان کردن آنها تعجب نمود ؛ در جواب به او گفتند جای شگفتی نیست چرا که مردم این شهرحتی  قبل از این که فردوسی شاهنامه را بسراید از چگونگی جنگ رستم و سهراب اطلاع داشتند ، و این روایت سینه به سینه نقل شده و در این شهر همه از این روایت آگاه بوده اند.