بارگاه این امامزاده در زاوغان سمنان و در خیابان امام حسین(ع) است که در این مکانا مذهبی گردشگران برای زارت و سیاحت به نجا میروند در داخل صحن این امامزاده شهدای زیادی دفن هستند که شامل شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی میشوند در این امامزاده که جد اعلی سید مرتضی و سید رضی بوده خود از حاکمان این مناطق بوده اند و برانجا حکومت میکرده اند.

در این مکان مذهبی هر ساله گردشگران و زا,ران زادی برای زیارت به اینجا میایند.