یکی دیگر از  حمام های شهرستان سمنان حماما ناسار است که در دوران صفویه و در دوران پادشاهی شاه عباس است در این حمام که در بازار اصلی این شهر قرار گرفته است در گذشته بیش از سایر حمام ها از این حمام استفاده میشده است .

در سر در این حمام نام سازندگان ان درج شده است که از روی ان میتوان فهمید که بنا را چه کسانی بنا کرده و ساخته اند و امورزه سازمان میراث فرهنگی از ان نگهداری و حفظ میکند.

 هر ساله گردشگران زیادی که برای بازدید از بازار بزرگ سمنان میایند از این بنا هم دیدن میکنند.