یکی از جمله مساجد بزرگ و به نام استان سمنان مسجد سلطانی این استان است که در دوران قاجاریه و در دوران جکومت فتحعلی شاه قاجار بنا شد و یکی از مساجدی است که در ان از مطالح کاشی استفاده شد و در این مسجد یک حوض بزرگ و چهار باغچه دارد در ایوان های این مسجد به ایوان جنوبی میپردازیم که خود ایوانی است که در ان از سنک مرمر برای زیبایی بیشتر استفاده شده است در دور تا دور این مسجد اشعاری زیبا و نام های از پادشاهان به خصوص فتحعلی شاه قاجار امده است این بنا در وسط شهر سمنان است و زینت بخش شهر میباشد.