امامزاده سیدابوالحسن (ع) در روستای اسحاق آباد، دهستان اسحاق آباد،10 کیلومتری جنوب شهر قدمگاه،20 کیلومتری شرق نیشابور، بخش زبرخان، نیشابور قرار گرفته است.  بنای قدیم ساختمان بقعه به شکل برج مدور همراه با گنبدی شلمجی بوده و  ایوانی به ارتفاع هفت متر در شمال آن قرار داشت که در سال 1362هـ.ش تخریب شد، درحال حاظر بعنوان جایگزین بنای قبلی آن را به شکل مربعی ساخته اند.

در روستای اسحاق آباد دو امامزاده وجود دارد به نام امامزادگان سید ابوالحسن و سید ابوالقاسم که اهالی منطقه آن ها را از نوادگان امام موسی بن جعفر (ع) می دانند، مقبره امامزاده سید ابوالحسن در غرب و امام زاده سید ابوالقاسم (ع) در شرق این روستا واقع شده است.

در اطراف روستای اسحاق آباد، آثار و بناهای تاریخی مانند: تپه‌ی حصار نو، ارگ اسحاق‌آباد، برج راهنما و مسجد جامع قرار گرفته است.