مقبره ی امامزاده ابوالقاسم (ع) در 20 کیلومتری جنوب شهر نیشابور و در میان روستای اسحاق آباد بر روی سکویی قرار گرفته و درب آن از جانب جنوب باز می گردد. بنای اصلی ساختمان بقعه از بیرون به شکل هشت ضلعی و با ابعاد پنج متر می باشد که یک ورودی کوچک در جنوب آن به عنوان ایوان تعبیه شده و پس از آن مستقیماً توسط یک دالان به حرم متصل می شود. قدمت بقعه به اواخر دوره زندیه می رسد.

نمای داخلی بقعه به شکل مربّع و با ابعاد 5×5 متر و دیوارى به پهنای بیش از 20/1 سانتى متر مى‏باشد. از بیرون گنبد ، به شکل کلاه‏خودى و به قطر پنج و ارتفاع بیش از سه متر و با رنگ سبز رنگ آمیزی ‏شده است.

زمین زیارتگاه  به عنوان قبرستان عمومى از آن استفاده مى‏شود و مساحت آن بیش از یک هکتار است.