نخستین خلبان ایرانی ملقب به محمد تقی خان پسیان که از نظامیان اواخر عصر قاجار بود در سال 1270 در تبریز متولد شد. او در مدرسه لقمانیه تبریز علوم و زبان های خارجه را فرا گرفت و در نوجوانی راهی مدرسه نظام تهران شد. 

این جاذبه  های نزدیک را از دست ندهید : بازار جنت مشهد و بازار گوهرشاد مشهد

خلبانی را در آلمان آموخت و در نیروی هوایی آلمان و در پیاده نظام آلمان به تحصیل پرداخت. وی در قوچان به تاریخ مهر سال 1300 دیده از جهان فروبست پیکر او در مجموعه باغ نادری مشهدو در مجاورت قبر نادرشاه افشار به خاک سپرده شد. در سال 1379 دکتر دانشدوست مقبره ای برای پسیان طراحی کرد. عارف قزوینی در تشییع این مرد بزرگ شعری را در مدحش سرود:

این سرکه نشان سرپرستی ست                 امروز رها زقید هستی ست

با دیده عبرتش ببینید                           کاین عاقبت وطن پرستی ست