موزه ی نادری در کنار آرامگاه نادرشاه قرار دارد که نمایانگر آثار تاریخی این عصر می باشد. طراحی این بنا توسط هوشنگ سیحون در سال 1342 انجام گرفته است. این بنا دارای دو تالار می باشد.

یک تالار به انوع اسلحه های عصر افشاریه، تعدادی نسخه ی خطی، تابلوهایی که نشانگر صحنه های جنگ و تصاویر نادرشاه است، ابزار سوار کاری مثل زین سو برگ اسب از عصر افشار تا عصر قاجار و دو شمشیر که بر روی یکی از آن ها کلمه ی سلطان نادر نقش بسته و بر روی شمشیر دیگر شعر (شاه شاهان نادر صاحب قران هست سلطان بسر ساطین جهان ) حکاکی شده قرار دارد که متعلق به نادرشاه افشار است. شمشیر دوم از جانب ملت ایران در روز تاجگذاری وی در دشت مغان به او تقدیم گردید.

تالار دیگر انواع مختلف ظروف، سکه و سایر اشیای هدیه شده از عصر صفویه تا معاصر را دارست که  برای بازدید، علاقه مندان در سال 1373 به مجموعه افزوده گردید. در جنب شمالی آرامگاه نادرشاه، مقبره ی سردار خراسان، محمد تقی پسیان واقع شده، یکی از غنائم جنگی مردم غیور ایران از متجاوزان پرتغالی در دوره ی سلطنت، لوله ی توپ جنگی است که در همجواری برج مقبره ی نادر قرار گرفته است. این لوله  توپ جنگی متعلق به فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و پرتقال می باشد.

زمان بازدید: در فصول بهار و تابستان 7:30 صبح الی 8  بعدازظهر  - در فصول پاییز و زمستان 7:30 صبح الی 5 بعدازظهر