آرامگاه نادرشاه در شهر مشهد،  واقع شده است. نادرشاه یکی از نام آوران تاریخ ایران بوده که این مرد بزرگ را به نام ناپلئون شرق نیز می شناسند. برای برگرداندن مرزهای سرزمینش تلاش فراوانی کرد و از پادشاهان قدرتمند ایران محسوب می شد. او دستور داده بود که در بالای مشهد برایش آرامگاهی بسازند. بفرمان قوام السلطنه (از پادشاهان دوره ی قاجار ) استخوان های نادرشاه را از تهران به مشهد آورده و در  این آرامگاه دفن کردند. بدین ترتیب در سال 1145 هـ..ق  مقبره ی وی در مقابل حرم امام رضا(ع) احداث شد. هم اکنون طراحی انجام شده برای این آرامگاه توسط مهندس سیحون که نمایانگر شخصیت و منزلت او می باشد انجام شده است.

این بنا با استفاده از سنگ گرانیت برگرفته شده از کوه سنگی مشهد به شکل مربع و مثلث می باشد،  لازم به ذکر است که پوشش آرامگاه  نمایانگر مکانی بوده که نادرشاه در آن سکونت داشته است. این بنا شامل تالار آرامگاه، دو موزه و... بوده و بر روی آن مجسمه ی نادرشاه  سوار براسب قزلباشها است که نمایانگر لشگر نادر شاه می باشد. سنگ مقبره ی نادر در گوشه ی تالار در بین دو دیوار وجود دارد.