یکی از زیارتگاه های مطرح استان آذربایجان غربی آرامگاه شمس تبریزی است که در شهر خوی و در محله امامزاده این شهر  قرار گرفته و به نماد این شهر تبدیل شده است. شمس عارفی نامی و فرزانه است که بیشتر به سبب داستان آشنایی اش با مولانا شناخته می شود که در طی این داستان مولانا عاشق و شیفته شمس و مرامش می شود. در سال های اخیر شهر خوی مکانی برای برگزاری کنگره بین المللی شمس تبریزی نیز بوده است. این شهر در آذر ماه هر سال میزبان مریدان شمس تبریزی است که برای انجام مراسمی خاص خودشان را از شهرهای دور و نزدیک و گاه کشورهای همسایه به مقبره شمس تبریزی می رسانند. در بدو ورود به مقبره شمس تندیسی از این عارف نامدار و پرآوازه به چشم می خورد. سنگ قبر ساده و بی آلایش شمس نیز در میان این مقبره قرر گرفته است.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : آرامگاه پوریای ولی

 در مجاورت مقبره شمس تبریزی مناری با ارتفاع تقریبی 15 متر قرار دارد که دارای ظاهری عجیب است و با نام منار شمس تبریزی شناخته می شود. در بدنه این منار تعداد بسیار زیادی شاخ قوچ به چشم می خورد که از بدنه برج بیرن زده اند و آن را به برجی خاردار مبدل کرده اند. در مورد این برج داستان های زیادی بر سر زبان هاست اما هیچ مدرکی دال بر زمان ساخت یا بانی ساخت آن در دسترس نیست. برخی معتقدند این برج در زمان شاه اسماعیل اول صفوی ساخته شده است وی پس از شکار تعدادی زیادی قوچ آن هم طی یک روز دستور داد تا از سر این قوچ ها مناری برپا کنند تا قدرتش را به رخ بکشد. برخی دیگر منار را با توجه به معماری و ساختارش متعلق به دوره  سلجوقی می دانند و معتقدند که این برج در زمان جنگ آلب ارسلان با امپراطور روم و پیروزی وی در این نبرد ساخته شده است و بعدها شمس در کنار این منار به خاک سپرده می شود و منار با نام شمس تبریزی شهرت می یابد.

بر طبق این نظریه شاه اسماعیل نیز که علایق صوفیانه داشته دستور می دهد تا کاخ زمستانه اش را در نزدیکی این منار برپا کنند. این کاخ در اثر یورش عثمانیها تخریب می شود. برج آجری و توخالی بوده و دارای پلکانی مارپیچ است که تا انتهای منار ادامه دارد. شاخ ها و جمجه های قوچ تنها عناصر تزئینی این برج محسوب می شوند و هیچ تزئین دیگری در ساخت آن به کار نرفته است. به نظر می رسد تعداد برج ها سه برج بوده که قبر شمس را در میان می گرفته اند. در سفرنامه امپراطور عثمانی به هنگام لشکرکشی به ایران و زیارت مقبره شمس در خوی  به سال 942 هجری قمری از سه برج سخن گفته شده است. اما در دوره قاجار و در آثاری همچون البلاد از دو برج سخن گفته شده است. بنابر اظهارات افراد بومی و ریش سفیدان برج ها تا همین یک قرن پیش دو عدد بوده اند اما امروزه تنها همین یک برج باقی مانده است. به نظر می رسد آن برج نیز در دوران جنگ جهانی اول تخریب شده است. در سال 1397 نیز عملیات ساخت یادمان شمس تبریزی در این مکان آغاز شده است.