header
روستای عربخانه

روستای عربخانه

روستای عربخانه یکی از روستاهای هدف گردشگری در استان خراسان جنوبی است.این روستا به واسطه ی چندین ویژگی ناب حائز اهمیت قرار گرفته است که در ادامه به برخی از آنهااشاره می کنیم. زبان رایج مردم روستا، زبان عربی است که تعجب همگان را در پی داشته است. محصولات کشاورزی روستاشامل میوه هایی متنوع به ویژه انار،زرد آلو وانگور می باشد.از هنر های دستی روستای عربخانه می توان بهقالی بافی، گلیم وجاجیم اشاره کرد. مقبره های متبرک این روستاهمکه هر ساله تعداد زیادی زائ...

روستای خوانشرف

روستای خوانشرف

خوانشرف یکی از روستاهای هدف گردشگری است کهدر دهستان نهواقع شده است. این روستااز توابع شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی است. روستای خوانشرفدارای دو قنات است که یکی به نام خوانشرفو دیگیربه نام تقی آباد است. شغل اکثر مردم روستا کشاورزی و دامپروری می باشد. این روستا در حاشیه کویر قرار گرفته و در نزدیکی سیستان قرار دارد. به علت باد های 120 روزه سیستان، مردم این روستا آسباد هایی احداث کرده اند و گندم های خود را با آنآسیاب می کردند. قلعه شاه دژ، قل...