header
روستای خوانشرف

روستای خوانشرف

خوانشرف یکی از روستاهای هدف گردشگری است کهدر دهستان نهواقع شده است. این روستااز توابع شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی است. روستای خوانشرفدارای دو قنات است که یکی به نام خوانشرفو دیگیربه نام تقی آباد است. شغل اکثر مردم روستا کشاورزی و دامپروری می باشد. این روستا در حاشیه کویر قرار گرفته و در نزدیکی سیستان قرار دارد. به علت باد های 120 روزه سیستان، مردم این روستا آسباد هایی احداث کرده اند و گندم های خود را با آنآسیاب می کردند. قلعه شاه دژ، قل...

مسجد طارق

مسجد طارق

مسجد تاریخی طارق یکی از بناهای تاریخی مذهبی شهرستان نهبندان است کهدر روستای طارق و در فاصله حدود 40 کیلومتری شمال نهبندان واقع شده است. قدمت این بنای تاریخی مذهبی به اواخر دوران صفویه برمی گردد که این مطلب را می توان از سنگ لوحی که در این مسجد قرار دارد و بر روی آن تاریخ ساخت آن نقش بسته است نیز فهمید. مسجد طارق از لحاظ معماری کاملا شبه سایر مساجد تاریخی منطقه است یعنی شامل شبستان ستونداری است که حد فاصل ستونها با طاق جناغی و سپس حد فاصل طاقها...

قلعه شاهدژ

قلعه شاهدژ

قلعه شاهدژیکی از جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی است که در 6 کیلومتری شرق نهبندان و ابتدای جادهی نهبندان بهزابل واقع شده است. این قلعه در نزدیکی روستای خوانشرف و در ارتفاع 1410 متری از سطح دریای آزاد قرار دارد. قلعه شاهدژدر فضای وسیع قله کوهی منفرد که از اطراف به دشتهای باز و وسیع و روستای خوانشرف اشراف دارد، قرار گرفته است و به نامهای شاهدژ و قلعه شاهی از آن یاد می شود. در این قلعه، حوض انبارهای متعددی نیز برای ذخیرهی آب باران تعبیه شده است.یکی ا...

موزه مردم شناسی نهبندان

موزه مردم شناسی نهبندان

موزه مردم شناسی نهبندان یکی از موزه های استان خراسان جنوبی و شهرستان نهبندان است کهدر خانه سالاری، از خانه های تاریخی زیبای شهر نهبندان و در داخل بافت تاریخی این شهر واقع شده است. این موزه شامل بخش های متنوعی چوننمایشگاه عکس های بناهای تاریخی، لباس های محلی، مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی، قالی بافی، نخ ریسی، ازدواج، صنایع دستی و غیره است. یکی از جاذبه های بکر شهرستان نهبندان، آسیاب های بادی آن است که به آسباد شهرت یافته است. در بخشی ا...

نهبندان

نهبندان

نهبندان یکی از شهرستان های استان خراسان جنوبی واقع در شرق ایران است و مرکز آن شهر نهبندان می باشد.شهرستان نهبندان به علت موقعیت طبیعی و مجاورت با کویر در دشتی نسبتا وسیع واقع شده است. کوه های این شهرستان در شمال و غرب آن شامل کوه سرخ، کوه بیدمشک، کوه بوبک،شاهکوه می باشد. بقیه سطح شهرستان شامل دشت های هموار مثل چاهداشی، دهسلم، سرچاه شو،سهل آباد و نهبندان می باشد. رشته کوهبهاران در شمال شهرستان نهبندان واقع شده است. ناحیه کویری نهبندان نسبتا خشک...

آسياب هاي بادي نهبندان

آسياب هاي بادي نهبندان

آسیاب های بادی نهبندان یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان نهبندان است. آسیاب های بادییا آسبادها گویای این مطلب است که بشر از قدیم توانستهخودش را با شرایط محیطی وفق داده و حد اکثر استفاده را ببرد.منطقه سیستان و خراسان جنوبی محل وزش بادهای ۱۲۰روزه سیستان است؛ باد هایی که میتواند به عنوان عنصری ویران کننده تلقی شود. با وجود این ایرانیان قدیم آسیابهای بادی نهبندان را در مسیر این بادها ساختند. بادهای ۱۲۰ روزه سیستان در دوره گرم سال و معمولاً در بازه او...