plane car building loader animation

جاهای دیدنی خرم آباد

divider image
استان لرستان شمال غربی شهر خرم آباد تقریبا در مرکز شهر است و در کنار میدان تختی قرار دارد.

گرداب سنگی خرم آباد اثر تاریخی ساسانیان در شهر خرم آباد.گرداب سنگی در شهر خرم آباد بنایی است که در زمان ساسانی درست شد تا آب چشمه ذخیره و برای استفاده به نقاط مختلف شهر منتقل شود.

در استان لرستان در شهر خرم آباد در خیابان شهید مطهری واقع شده است

تپه سراب شوا (شاه آباد) ، ونیز کوچک در ایران و نهری تاریخی در شهر خرم آباد.تپه سراب شوا مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان خرم‌آباد واقع است.