header
آبشار کاکارضا

آبشار کاکارضا

آبشار کاکارضا ؛ بهشت لرستان آبشار کاکارضا ، آبشاری که عظمت، قدرت، زیبایی، طراوت و خروش را با هم دارد. این آبشار یکی از زیباترین جاهای دیدنی خرم آباد است.برای آشنایی بیش تر با این جاذبهبی نظیر، با این مقاله همراه شوید. از آثار ملی ایران که دراستان لرستان در 35 کیلومتری شمال خرم آباد در روستای کاکا رضا دردامنه کوه الشتر قرار دارد آبشار کاکارضا است. از آنجایی که بر دامنه کوه الشتر گل های فراوانی می روید این آبشار را به گل هو یعنی جایی که گل خو...