header
گرمابه جاجرم

گرمابه جاجرم

حمام جاجرم یکی از نخستین و قدیمی ترین حمام های شهر جاجرم محسوب می شود و در زمینی به مساحت 700 متر مربع احداث شده و این حمام در قسمت قدیمی (در ضلع جنوبی قلعه قدیم جاجرم یانارین قلعه) شهر جاجرم واقع شده است. معماری ساخت این بنا تاریخی از دو هشتی که یکی در درب ورودی تا رختکن و دیگری از سربینه تا گرمخانه تشکیل شده است. این اثر تاریخی در تاریخ 26 اسفند سال 86 به شماره ثبت 22212 ثبت شده است. ...

حمام تاریخی جاجرم

حمام تاریخی جاجرم

حمام تاریخی واقع شده در جاجرم که به حمام تاریخی معروف است کهساخت این حمام خودش از متنوع ترین و بهترین مدیریت ساخت این بنا می باشد کهبه حمام ها و استخر های مدرن امروزیشباهت خاص دارد ولی به دلیل قدیمی بودن دیگر چذیرای مردم نیست برای حمام و اکنون بهامروزه به موزه مردم شناسی تبدیل شده است که از چندین مجسمه و صنایع دستی مردمان جاجرم و... استفاده شده است که برا شناخت بهتر مردم مورد استفاده قرار می گیرد . قدمت این بنا تاریخی به 500 سال به دوره صفویه ...

مسجد جامع جاجرم

مسجد جامع جاجرم

یکی از مساجد تاریخی می توان به ایناشاره کرد که به سال 577 ه.ق مربوط می شود که از معماری منحصر به فردی دارا می باشد. رویکرد ساخت این بنا طوری بوده است که از آن سالیان همچنان پابرجا بوده است . این مسجد در چندین نوبت مرمت شده است که در دوران تیموریان تغییرات اساسی در بنا ایجاد شده است این بنا دارای کاشبی کاری هم بوده است به دلیل این که در کتب تاریخی از آن یاد شده است ولی اکنون چیزی از آن بنا باقی نماده است . نمای ساده این بنا نشان از بزرگ ...