header
پناهگاه حیات وحش میاندشت

پناهگاه حیات وحش میاندشت

منطقه حفاظت شده میاندشت در جاجرم خراسان شمالی قرار گرفته است. در این منطقه گونه ها حیوانی و گیاهی منحصر به فرد در منطقه شناسایی شده است که یکی از تهدیدهای مهم این منطقه به گله دارانی که تعداد فراوانی دام را به این منطقه وارد می کنند که علاوه بر اینکه پوشش گیاهی این منطقه را به نابودی می کشانند به دلیل داشتن تعداد زیادی سگ به همراه گله خود تهدید شدیدی برای حسوانات وحشی از جمله یوز پلنگ می باشند چون تعداد زیاد این سگ های گه باعث غلبه بر این حیوان ن...