مقام معظم رهبری در سخنان خود بارها بر بحث اقتصاد مقاومتی در کشور تأکید فرموده‌اند. به گفته ایشان "کاهش وابستگی به صنعت نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است، این وابستگی، میراث شوم صد ساله ماست."

 

رهبری

 

ایشان در خصوص استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری می‌فرمایند: "من تصورم این است که اگر مسئولین کشور بتوانند از همین مسئله گردشگری به شکل درست، با تبلیغات صحیح و با جهت‌گیری صحیح استفاده کنند، درآمد آن، کشور را از همه معونه‌های دیگر بی‌نیاز می‌کند.".