روستای بام از توابع شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی و بخش صفی آباد دهستان بام می باشد جمعیت این روستا در سرشماری سال 1385 بالغ بر حدود 20060 نفر و 884 خانوار می باشد .نژاد این مردمان از دو نژاد بیات و بغایری می باشند که نژاد بیات در قبل از اسلام و نژاد بغایری ها در زمان حمله هولاکوخان به ایران از منطقه فراقوم ترکمنستان به این منطقه آمده اند و به همین دلیل اکثر مردم آن به زبان ترکی تکلم میکنند .

در استان خراسان شمالی بالغ بر نیمی از مردمان آن به زبان ترکی تکلم میکنند که روستای بام نیز از جمله این روستا ها می باشد .