این حمام تارخی در دل زمین حفر شده است و پلان هشت ضلعی در این بنا وجود دارد و مصالح به کار رفته در آن مشابه قلعه جلال الدین می باشد که در گرمه واقع شده است. این حمام هم به دوران صفویه بازمیگردد و سقف این حمام نیز روزنه هایی وجود دارد که برای ورود نور به آن استفاده می شود و این حمام هم شامل مخزن آب و گرمخانه می باشد.

همانطور که می دانید این حمام به صده های گذشته بازمیگردد و نوع زیبایی از معماری و حفاری مدرن را به بیننده نشان می دهد .

به شما مسافران عزیز پیشنهاد می شود که به این حمام زیبا و جذاب هم رجوع نمایید .