امامزاده حیدر (ع) در حدود 15 کیلومتری شهر نیشابور،  روستای بازحیدر قرار دارد. به گفته ی اهالی روستا امامزاده حیدر از نوادگان امام سجاد (ع) است. بی بی کلثوم خادمه ای است که باعشق و محبت اهل بیت (ع) خدمتگزار این امامزاده می باشد.

نمای ساختمان بقعه با ابعاد 12×15 متر به شکل مربع بوده که در جهت مشرق، ورودی آن قرار دارد. زیارتگاه دارای مساحت قرین به 400 مترمربع است.