header

کوه پلوار

توضیحات

این رشته کوه که حدود 150 کیلومتر طول و4200 متر از سطح دریا ارتفاع دارد به «دماوند کرمان» معروف  می باشد .و در فاصله بین شهداد و کرمان قرار گرفته است . این  کوه از دشوارترین کوه های ایران است . کوهستان پلوار  از قله ها و کوههای بسیاری تشکیل شده و همچنین ظولانی ترین تونل  خاورمیانه با طول 3300 متر در دل رشته  کوه پلوار قرار گرفته است .

پلوار به معنی پلی میان کویر لوت و کرمان که کویر لوت و شهداد را از کرمان جدا میکند .در دامنه کوه پلوارروستاهای زیادی قرار گرفته است. 

در سمت غرب کوه پلوار روستاهای سکنج ،دربر ، ده سفید، بلبلوئیه ،حسین آباد  و در شرق این کوه روستاهای جوشان ، آبگرم ، سیرج،  هشتادان وکلباف قرار دارد .

مهمترین کوههای این کوهستان عبارتند از  تل زرد ، تل شورد ، دینر ،  خرخسرو  ، میانکوه ، سیاه کوه گورک ، ده مانی روز ، تیغه سیاه  ،  ، گو در چاه و .... 

از این کوهستان رودهای متعددی سرچشمه میگیرد رودهایی که از دامنه های شرقی این رشته  کوه سرچشمه میگیرند عبارتند از شیرین رود ،رود خرجند ، رود دهن غار، رود خرشکی ، رود شهداد ، رود در سخت  و... 

رود هایی که از دامنه های غربی این رشته کوه سرچشمه میگیرند عبارتند از رودخانه چترود ، آب حسین آباد و رود سفید . 

گردشگری ۷۲۴ همراه شماست

با نصب اپلیکیشن گردشگری ۷۲۴ با جاذبه ها و اقامتگاه های کشور آشنا شوید و از سفر خود لذت ببرید

موقعیت نزدیکترین جاذبه های کرمان روی نقشه

نظرات

نظر شما در مورد این جاذبه ؟