این گنبد بنایی سنگی  به جا مانده از دوران ساسانی استو تنها بنای سنگی موجود در کرمان می باشد .این گنبد در شرق شهر کرمان  در نزدیکی دو قبرستان صاحب الزمان و سید حسین  واقع شده است . این گنبد هشت ضلعی و به گنبد گبری شهرت دارد در داخل این بنا موزه ی سنگ کرمان قرار دارد .

یکی از سنگهایی که در این موزه نگهداری میشود سنگ قبر میرزا اقا خان پسر میرزا احمد علی خان وزیر ی نویسنده تاریخ کرمان است که در امر تالیف کتاب تاریخ کرمان با پدرش همکاری کرده است  .

ایرانیان معتقد اند که این بنا آتشکده یا مقبره یکی از زرتشتیان بوده و همچنین گفته میشود که در ساخت این بنا به جای آب از شیر شتر استفاده شده است که مورخان دلیل استحکام این بنا را همین امر میدانند . مساحت زیادی از محیط این بنا در ختکاری شده و جنگلی مصنوعی را به وحود آورده است . اکثر درختان سرو و کاج می باشند و جنگلی را به نام جنگل قائم پدید آورده که یکی از تفرجگاه های کرمان است .

گنبدجبلیه در سال 1316 جزء آثار ملی به ثبت رسیده است و در سال 1383 پس از باز سازی به گنجینه جبلیه (کتیبه های تاریخی ) و در سال 1388 به موزه سنگ تبدیل شده است. این بنا یکی از بی بدیل ترین بناهای شهر کرمان است.