تهران آخرین پایتخت ایرانی است که حالا دویست و چند سال از پایتخت شدنش میگذرد. کاخها و عمارت های تاریخی بسیاری در تهران وجود دارند. کاخ گلستان یکی از بزرگترین مجموعه های تاریخی پایتخت است که قدمتش بیشتر از عمر پایتختی تهران است. کاخی به وسعت 4.5 هکتار که قدمتش به 440 سال پیش باز میگردد و در ابتدا یک باغ سلطنتی بوده است. شاه عباس صفوی حصاری را دور تا دور این باغ تعبیه میکند و شاه سلیمان صفوی هم بنایی کوچک در باغ احداث می کند که امروزه اثری از آن باقی نمانده است و دیگر در دوران صفویه شاهد تغییرات چشمگیری در این باغ نیستیم. با ظهور حکومت زندیه، کریم خان زند یک دیوانخانه در داخل باغ سلطنتی احداث می کند اما این باغ در دوران زندیه نیز زیاد مورد توجه نبوده است. با افول زندیه و  روی کار آمدن قاجار اما روزگار کاخ گلستان نیز زیر و رو می شود. 

با تاجگذاری آقا محمد خان قاجار در کاخ گلستان این کاخ دیگر محل حکمرانی و سکونت پادشاهان سلسله قاجار می شود. به سبب تاجگذاری آقا محمد خان باقی پادشاهان قاجار نیز اهمیت فراوانی به کاخ گلستان می دهند. فتحعلی شاه در این میان بناهای متعددی در محوطه کاخ می سازد و کاخ گلستان را به ارگ شاهی تمام عیار تبدیل می کند. ناصرالدین شاه هم به سودای سفرهای فرنگی که رفته بود تغییراتی را در کاخ اعمال کرده و بناهایی را احداث می کند. کاخ سالها محا قامت و حکمرانی تمام پادشاهان قاجار بوده است و حتی مراسم پذیرایی از میهمانان خارج هم در این کاخ برگزار می شده است. با گذر سال ها اگر سری به کاخ بزنید هدایای پادشاهان سرزمین های دیگر را که در دوران قاجار به پادشاهان ایرانی هدیه شده بود را خواهید دید.

اما با روی کار آمدن سلسله پهلوی کاخ گلستان هنوز هم جایگاه و اعتبار خود را حفظ می کند. هر دو پادشاه پهلوی مراسم تاجگذاری خود را در تالار سلام این کاخ زیبا و تاریخی برگزار می کنند. پهلوی ها هم دستی به سر و وری کاخ میکشند اما این تغییرات  تاثیر چندانی بر کلیت کاخ نداشته است. به طور کلی این کاخ را می توان بنایی تاریخی  قلمداد کرد که از دوران زندیه و قاجار به یادگار مانده است. کاخ گلستان حالا آنقدر دیدنی دارد که می توانید ساعت ها محو زیبایی هنر ایرانی این کاخ شوید. تالار سلام، تالار آیینه، ایوان مرمر، خلوت کریمخانی، عمارت بادگیر، شمس العماره و بسیاری بناها و دیدنی های دیگر که اگر سری به آن بزنید حتما شگفت زده خواهید شد.

ساعات بازدید: 9 الی 16:30 به جز تعطیلات رسمی

هزینه بلیط ورودی کاخ گلستان: 2500 تومان

هزینه ورودی کاخ های داخلی: 2000 تومان