پارک ملی قطرویه دراستان فارس و شهرستان نی ریز قرار دارد. این پارک با وسعت 31000 هکتاری خود  در شرق شهرستان بزرگ نی ریز و در مرز استان فارس با استان پهناور کرمان قرار گرفته است. پارک ملی قطرویه که با نام منطقه حفاظت شده بهرام گور نیز شناخته می شود یکی از مهم ترین زیستگاه های گور خر ایرانی است. در آغاز چیزی در حدود بیش از 350 راس گورخر در این منطقه حفاظت شده زندگی می کردند و هم اکنون تمام گورخرها مجهز به ردیاب هستند. این منطقه از روزگاران قدیم محل زندگی گورخر ایرانی بوده است و بر اساس روایت ها و داستان های تاریخی بهرام گور پادشاه ساسانی در این منطقه به شکار گورخر می پرداخته است. منطقه حفاظت شده بهرام گور هم با وسعت تقریبی 37000 هکتار در مجاورت پارک ملی قطرویه قرار دارد.

در نزدیکی یکی از روستاهای منطقه نیز بقایای یک اقامتگاه خشتی به چشم می خورد که مردم بومی معتقدند استراحتگاه بهرام گور بوده است همین دلیل سبب شده تا این منطقه با نام منطقه حفاظت شده بهرام گور نیز شناخته شود. در پارک ملی قطرویه علاوه بر حضور گورخر آسیایی گاهی شاهد حضور یوزپلنگ ها، کاراکال، هوبره و زاغ بور نیز هستیم که بر اهمیت زیست محیطی این منطقه می افزاید. بنه، بادام، کیکم، تنگرس، درمنه، گون، آویشن، کاکوتی، زیره، جاشیز، خاکشیر و .. از جمله پوشش های گیاهای موجود دراین پارک ملی است. پوشش گیاهی این منطقه بر اثر عواملی همچون چرای بیش از حد دام ها و خشکسالی های مکرر دچار مشکلات عدیده ای شده است و نیازمند توجهات بیشتر است.

پارک ملی قطرویه دارای 5 چشمه آب است که آب مورد نیاز جانداران و گیاهان موجود در قطرویه را تامین می کند اما خشکسالی های  استان فارس سبب کم آب شدن این چشمه ها شده به طوری که سازمان های مربوطه با تانکرهای آب کار انتقال آب به آبشخورهای این منطقه را انجام می دادند. هم اکنون با مراقبت های صورت گرفته از این گونه در آستانه انقراض چیزی در حدود 1000 راس گورخر ایرانی که زیر مجموعه ای از گورخر آسیایی است در این منطقه یافت می شود. پارک ملی قطرویه در 50 کیلومتری شرق نی ریز و در 26 کیلومتری شهر شیراز قرار گرفته  و از سال 1351 ه.ش به عنوان پارک ملی معرفی شده است.