پارک سالوک که در بخش شمال غربی اسفراین هست که دارای منطقه ای دشتی و کوهستانی می باشد و گونه های وحشی حیوانی و گیاهی فراوانی در این منطقه وجود دارد که می توان از آنها بهگونه های گیاهی " کلاه میرحسن، زالزالک، زرشک، نسترن وحشی، گوجه وحشی، انجیر، کلاغک، انواع لاله" و گونه های حیوانی عالی و متنوع " پلنگ، گراز، گرگ، روباه، شغال، کفتار، گربه، پالاس، سمور سنگی، تشی، کبک، تیهو، چکاوک، انواع سهره، سارگپه، بحری، کفچه مار، افعی، مار آتشی و... " اشاره کرد.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : روستای فیروزه شیروان کجاست

به دلیل وجود قوچ و میش اوریال، پازن و بز که از حیوانات اصلی این منطقه، که تعداد بسیار زیادی در این منطقه وجود دارند.

 با وجود این تنوع فراوان گیاهی و حیوانی عالی می توان یکی از متنوع ترین و عالی ترین جاذبه های گردشگری نام برد.

این پارک با مساحت حدودر هفده هزار هکتار می باشد .

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : روستای فیروزه شیروان