این موزه که در آن گیاهان و جانوران بومی ناحیه به نمایش گذاشته شده‌اند در انتهای بلوار شهید باهنر ، و در کنار پارک ملت قرار گرفته است. گردشگران با بازدید از این مجموعه می توانند اطلاعات ارزشمندی در خصوص گیاهان و جانوران بومی منطقه کسب کنند.