در جاده ی سفر به مشهد ، تربت حیدریه آخرین گذرگاه است . در حاشیه جاده آسیایی که مسیر شرقی جاده ابریشم قدیم  است، در کوهپایه ها و تپه‌های شهر تربت حیدریه، پارک کوهستانی پیشکوه به وسعت ۸۰۰ هکتار در حاشیه جنوب غربی این شهر قرار گرفته است. این پارک با قرار گرفتن در دامنه کوه و داشتن چشم اندازهای طبیعی بسیار زیبا، مجموعه استخر و آبشار مصنوعی، پارک سنگی، رستوران و شهربازی کودکان، یکی از پارک‌هایی است که به عنوان منطقه نمونه گردشگری کشور شناخته می شود.همچنین کمپ  متصل به آن، محل مناسبی برای استراحت مسافران می باشد .