رباط طبسی در کنار  مزار قطب الدین حیدر در تربت حیدریه قرار گرفته است.موزه مردم شناسی تربت حیدریه  در محلی که سابقا به نام رباط طبسی معروف بوده قرار دارد و شامل غرفه های آداب و رسوم مردم تربت حیدریه، فنون و مشاغل بومی و هنرهای سنتی و صنایع دستی می باشد. این موزه در زمستان سال 1385 افتتاح شده است. رباط و کاروانسرای طبسی به همت و تلاش یکی از تجار معروف عصر قاجار به نام حاج محمد ابراهیم طبسی در اواخر دوره ی قاجار بنا شده است.