یکی از موزه های قدیمی و جذاب شهر تهران، موزه مردم شناسی این شهر است که در سال 1314 بنا نهاده شده است. این موزه که یکی از جاهای دیدنی تهران است امروزه در محل کاخ گلستان شهر تهران قرار دارد، شامل آثار گرانبهایی از شهر های مختلف در زمان قاجار و معاصر است. این موزه شامل آثار گرانبهایی از هنرمندان مشهور گذشته است. در برخی موارد آثار موجود در این موزه هدیه هایی است که از طرف پادشاهان کشور های مختلف برای ناصر الدین شاه ارسال می شد.

آثار مختلف در زمینه های مجسمه سازی، نجاری، عکاسی و خطاطی است. آثار هنری مختلفی در زمینه حوادث مختلف مذهبی ازجمله عاشورا و تاسوعا در این موزه قرار دارد. مستندات نحوه برگزاری مراسم در تهران و شهرستان های مختلف ایران در این موزه ارائه شده است. همچنین پوشش ها و آثار هنری مرتبط با این آیین مذهبی در این موزه ارائه شده است.

از جمله آثار هنری دیگر موزه مردم شناسی تهران، دست بافت ها و سنگدوز های مربوط به دوره قاجار است. نقوش معماری جذاب ساختمان این موزه که مرتبط با دوره قاجار است از جمله دیگر جاذبه های این موزه است. این موزه در سال 1344 به دلیل تاج گذاری محمد رضا شاه در کاخ گلستان دچار تغییراتی در ساختار شد. برای بازدید از این موزه جذاب شما باید به کاخ موزه گلستان که در میدان 15 خرداد شهر تهران قرار دارد مراجعه کنید.