منطقه حفاظت شده سیرجان

منطقه ی حفاظت شده سیرخون با مناظر و جاذبه های طبیعی بسیار از قبیل رودخانه کالشور تالاب ها و جنگل های دست ساز محلی بسیار مناسب براب بازدید گردشگران است. 

این جادبه های نزدیک را از دست ندهید : سنگان خواف

پرندگان مهاجر که از طرف شمال به این منطقه می آیند در رودخانه کالشور به استراحت میپردازند زیرا یک سد خاکی  که روی رودخانه بنا شده است آبگیر خوبی را برای پرندگان ایجاد کرده است . از پرندگان زیبای منطقه میتوان انواع گونه های اردک مرمری که به تازگی در این منطقه کشف شده است ، کبوتر چاهی ، خوتکا ،حواصیل و .. را نام برد.

این منطقه به دلیل داشتن نی زار های خوب استراحت گاه مناسبی برای زمستان پرندگان مهاجر میباشد.

سفر خوبی  را برای شما آرزومندیم