header

منار سلجوقی

۰ ۱۰۶ ۰ ۰

مسجد سمنان


---

این بنا یکی از بنا های تاریخی شهرستان سمنان است که از ان به قدیمی ترین منار جنبان ایران یاد میشود که ارتفاع ان به 5 متر میرسد و مناره ان با یک محور تکان میخورد و دارای موذنه است که بسیار قدیمی است و دوران صفویه از بین رفت که مجدد ان را بازسازی کردند و دارای یک سقف بلند که مانع ورود اب باران به داخل ان میشود .

این مناره زیبا در مسجد سمنان است و هر ساله پذیرای گردشگران عزیز میباشد و از ان دیدن میکنند و جنس اصلی مواد ان سنگ و اهک و گل است و بروی ای مناره با خط کوفی چیز هایی نوته شده استاین جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده