مناره علی یکی از مناره های تاریخی و بسیار زیبای شهر اصفهان است که در کنار مسجدی به نام مسجد علی قرار دارد. این مناره روبروی مقبره هارون ولایت و در نزدیکی مسجد عتیق اصفهان قرار گرفته است. در مورد تاریخ ساخت دقیق مناره اطلاعی در دست نیست اما کارشناسان ساخت آن را به نیمه اول قرن ششم هجری و دوران حکومت سلجوقیان نسبت می دهند. وجه تسمیه مناره نیز به سبب نزدیکی آن به مسجد علی می باشد به گونه ای که این مناره هم اکنون در کنار گنبد مسجد قرار گرفته است. خود مسجد علی در ابتدای ساخت مسجد سلطان سنجر نامیده می شده است و متعلق به دوره سلجوقی بوده است اما این مسجد به مرور زمان ویران شده و در زمان شاه اسماعیل صفوی به طور کلی تجدید بنا می شود.

برخی دیگر بنای مسجد را متعلق به دوره خوارزمشاهیان دانسته و تجدید بنا را متعلق به دوره صفویه می دانند. بر طبق کتیبه موجود بر سردر کاشی کاری شده و بسیار چشم نواز این مسجد ساخت مسجد جدید در سال 929 ه.ق به پایان رسیده است. از مسجد اولیه که مناره بر بلندای آن قرار داشته هیچ اثری باقی نمانده است و مناره قدیمی ترین بخش مسجد کنونی است. ارتفاع اولیه مناره در حدود 50 متر بوده است اما قسمتی از آن از بین رفته و هم اکنون کمتر از 50 متر بلندی دارد. این مناره زیبا دارای تزئینات آجرکاری نفیس و بسیار چشم نوازی است. در اغلب سفرنامه های سیاحان و گردشگران ایرانی و خارجی در قرون مختلف بارها به این مناره اشاره شده است.

قطر مناره در پایین ترین قسمت آن 6 متر بوده و با بالا رفتن مناره از قطر آن کاسته می شود. ورودی مناره نیز هم اکنون در داخل مسجد علی قرار گرفته است و در داخل  آن بیش از 160 پله قرار گرفته است. قسمت اولیه مناره با خط معقلی و بنایی با کتابت آیه ای از سوره مبارکه آل عمران تزئین شده است. در قست دوم آجرهای تراش خورده با نقوشی زیبا به چشم می خورند. در قسمت سوم بازهم تزئینات آجرکاری با اشکال لوزی مانند دور تا دور مناره را فرا گرفته اند. در قسمت چهارم کتیبه ای آجری بر زمیه آجری قرار گرفته است که به خط کوفی کتابت شده است. بر بالای این کتیبه کتیبه ای دیگر با کاشی فیروزه ای بر روی زمینه آجری به همان خط کوفی نگارش شده است. در قسمت پنجم برجستگی قوس مانندی دور تا دور مناره را فرا گرفته و با کاشی فیروزه ای به سادگی آراسته شده است.

از این قرنیز به بعد مناره باریکتر شده و باز با آجرچینی تزئین شده است. کتیبه ای از جنس آجر تراشیده شده بر روی زمینه آجری مزین به اسما مبارکه دیگر کتیبه این مناره به خط کوفی است.  بر بلندای این کتیبه نیز قرنیزی دیگر تعبیه شده است.